hucosport®

by wellbeing factory oy

Varmista tyytyväiset asiakkaat.

Liikunta-alan ammattilainen

Tunnista asiakkaasi luontainen tyyli ja varmista toimiva vuorovaikutus heti alkumetreiltä lähtien.

Olen liikunta-alan ammattilainen

Pohdipa tätä.

Aika monella valmentajalla on kokemus siitä, että innoissaan oleva asiakas jättää hyvin alkaneen liikunnan sikseen ja katoaa kuvasta kokonaan. Ihmetellään, että mitähän tapahtui.

Me uskomme, että jokainen ihminen on liikunnallinen ja voi nauttia liikunnasta. Asiakkaan tulee vain löytää oma luontainen tyyli.

Liikunnan aloittamisen ja varsinkin sen säännöllisyyden salaisuus on oman luontaisen tyylin löytäminen ja henkilökohtaisten motivaatiotekijöiden tunnistaminen, sekä erityisesti taito ylläpitää motivaatiota.

Motivaation ylläpitämiseksi on tärkeää asettaa oikeanlaiset tavoitteet, tehdä oikeanlainen liikuntasuunnitelma ja seurata etenemistä oikein, omalle tyylille sopivasti. Eri tyylit suhtautuvat eri tavoin tavoitteisiin, suunnitelmaan, ohjaukseen ja palautteeseen.

Itsensä ymmärtäminen on avain muutokseen.

Profiilimme auttavat sinua tunnistamaan sinun ja asiakkaasi luontaisen tyylin ajatella ja toimia. Se tyyli ohjata ja vuorovaikuttaa mikä sopii yhdelle asiakkaalle, ei välttämättä sovikaan toiselle.

Profiili auttaa sinua.

 • auttaa asettamaan asiakasta motivoivat ja hänelle sopivat tavoitteet
 • auttaa tekemään asiakkaalle mielekkään liikuntasuunnitelman
 • näyttää miten tulee seurata liikunnan etenemistä, jotta asiakkaan motivaatio pysyy yllä
 • näyttää miten asiakasta tulee ohjata, jotta hän kokee liikunnan mielekkääksi
 • näyttää miten asiakkaan liikuntatyyli muuttuu paineen alla, stressitilanteessa

Pohditko, että?

”Minun työhöni kuuluu olla hyvä ihmistuntija, enkä tosiaan tarvitse mitään kartoitusta.”

Meillä jokaisella on oma henkilökohtainen luontainen tyyli eli katsomme aina omien lasien läpi maailmaa. Myös valmentajan on tärkeä tunnistaa ja ymmärtää oma luontainen tyyli. Jos asiakkaan luontainen tyyli on erilainen kuin valmentajan, on hyvä hieman muokata omaa vuorovaikutustaan.

Hyvinvointinavigaattori® -konsepti TYHY-tarjontaan

Oletko harkinnut liiketoimintasi laajentamista työhyvinvointiin tai työskenteletkö jo siellä ja haluat tehostaa toimintaasi?

Jos kyllä, niin tutustu TYHY-konseptiimme TÄSTÄ

Työpajakonseptimme ovat vaikuttavia. Oheinen tulos on 12 viikon TYHY-ohjelmasta, joka oli suunnattu ei-aktiivisille henkilöille.
Hyvinvointinavigaattori vaikuttavuus m

Käyttöönotto

huco-palveluiden käyttöönotto on helppoa. Me koulutamme sinut hyödyntämään profiileja työssäsi. Saat myös laajan materiaalipaketin, jota voit hyödyntää profiilien käytössä sekä markkinoinnissa. Koulutuksen tarkoitus on siirtää profiilitietoa ja -taitoa sinulle siten, että osaat hyödyntää sitä palvelujesi tukena.

Koulutusmahdollisuudet.

 • henkilökohtainen koulutus
 • koulutus osana ryhmää
 • koulutus  liikuntakeskukselle/yritykselle
 • verkkokoulutus

Profiilien hyöty ohjaajalle.

 • ohjauksen sovittaminen asiakkaan luontaiseen tyyliin heti ensi kohtaamisesta lähtien lisää erittäin tyytyväisten asiakkaiden osuutta. Tyytyväiset asiakkaat eivät irtisano jäsenyyttään, mikä on hyvän liiketoiminnan ydin.
 • asiakas kokee saavansa henkilökohtaista ja personoitua palvelua.
 • asiakaskohtaamisissa tarvittavat vuorovaikutustaidot kehittyvät ja vahvistavat asiakassuhteita.
 • markkinoinnin kohdentaminen ja räätälöinti eri profiilityypeille lisää markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuutta.

Profiilipalvelun hyöty liiketoiminnallesi.

 • säästää aikaa ja helpottaa elämää
 • lisää aitoa asiakaslähtöisyyttä kustannustehokkaasti
 • vahvistaa ammattitaitoa
 • tuo lisämyyntiä

Tiesithän, että?

 • huco move-profiili on ainoa liikuntaan räätälöity luontaisen tyylin tunnistava työkalu
 • huco move-profiili on suomalainen ja se voitti jo vuonna 2011 Vuoden Liikuntatuote-palkinnon
 • hyvinvointinavigaattori® on ainoa kartoitus, johon on yhdistetty fyysisen hyvinvoinnin kolmeen pilariin myös luontainen tyyli.

Ps. Jos sinulle tuli kysymyksiä, niin olethan yhteydessä meihin?

Ja jos haluat perehtyä vielä syvemmin asiaan, niin tutustu kirjaamme Löydä liikunnan ilo.

Ole yhteydessä

Join our newsletter List

Sign up to receive from time to time information about wellbeing