hucosport®

by wellbeing factory oy

Haluatko kehittää osaamistasi valmentajana ja valmennustiimissä?

Valmentajan luontainen tyyli

Valmentajan luontaisen tyyliprofiilin avulla voidaan vaikuttaa tuottavuuteen tai parantaa valmennustiimin tulosta.

Olen urheiluvalmentaja

Profiili.

Palvelu perustuu valmentajalle tehtävään, henkilökohtaiseen, luontaista toimintatyyliä kartoittavaan valmentajan TAZ thinking and action zone-kyselyyn. Kyselystä syntyvistä profiileista tehdään visuaaliset esitykset ja yhteenveto, jonka perustellaan kaikki kyselyyn osallistuneet voivat hahmottaa sekä oman profiilinsa että valmennustiimin ollessa kyseessä asemoitumisensa tiimin muihin jäseniin.

Tunnista oma ja valmennustiimisi toimintatavat.

Profiilien avulla saadaan selville, millaiset ihmisten erilaiset toimintamallit aiheuttavat törmäyksiä, riitaa tai alisuoriutumista. Profiilien avulla voidaan myös hahmottaa, millaiset asiat voivat parantaa yksilö- tai tiimitasolla valmentajan suoriutumista. Hyödyntämällä näitä tietoja valmennusprosessissa, saadaan aikaan muutosprosessi, jossa sekä yksittäiset valmentajat että valmennustiimit voivat tehdä muutoksia itselle mielekkäällä tavalla.

Palvelun ydin on yksittäisille valmentajalle tehtävä TAZ-profiili, jonka avulla saadaan visuaalinen malli hänen tavastansa toimia valmennustiimissä. Profiilista syntyy malli sekä normaalitilanteessa ja tilanteessa, jossa henkilö on stressaantunut. Yhdistämällä valmennustiimin profiilit yhteen kuvaan, voidaan helposti nähdä, millaisia luontaisia toimintamalleja eri valmentajilla on ja miten heidän tapansa toimia sopivat yhteen.

Kartoituksen tulosten visuaalinen esitystapa tekee tilanteen analyysistä mielekästä ja osuvaa.

Ps. Jos sinulle tuli kysymyksiä, niin olethan yhteydessä meihin?

Ole yhteydessä

Join our newsletter List

Sign up to receive from time to time information about wellbeing