hucosport®

by wellbeing factory oy

Haluatko kehittää joukkueen resilienssiä?

Joukkueresilienssi

Mikäli joukkue ei toimi resilientisti, ei auta, vaikka yksittäiset pelaajat ovat resilienttejä.

Urheilijan hyvinvointinavigaattori

Pohdipa tätä.

Menestys syntyy yhdessä tekemällä. Kun kukin joukkueen jäsen on resilientti, eli muutoskykyinen, on joukkueen resilienssipotentiaali vahva. Liian usein tämä potentiaali jää kuitenkin käyttämättä ja joukkue toimii sen pelaajan mukaan, jonka resilienssi on heikoin. Erityisesti “tiukoissa paikoissa” tarvitaan joukkueen koko potentiaali, jotta niissä onnistutaan. Myös kilpailukyvyn vahvistaminen edellyttää tiimeiltä resilienssiä. Keneltäkään ei voi ’pudota hanskat’, kun eteen tulee yllättäviä, odottamattomia tilanteita.

Tunnista ja kehitä joukkueesi resilienssiä.

Uuden joukkueresilienssiprofiilin avulla määrität joukkueen vahvuudet ja heikkoudet. Pääset kiinni siihen, minkä kehittäminen tuo tuloksia. Et kehitä osa-aluetta, jonka kaikki tietävät olevan heikko, joka on oire ja syy onkin jossain muualla. Oireen hoitaminen ei johda pitkäikäisiin tuloksiin. Sinun on päästävä juurisyyhyn. Profiilimme antaman datan avulla pääset heti asian ytimeen.

Joukkueresilienssin kehittäminen alkaa siitä, että tilaat joukkueellesi resilienssiprofiilin. Joukkueresilienssiprofiili perustuu kartoitukseen, jonka kukin joukkueen pelaaja täyttää. Pelaajien vastauksista tehdään nimetön yhteenveto, joka dokumentoidaan graafeina. Kenenkään yksittäisen pelaajan vastauksia ei voida jäljittää.

Sisältö.

Joukkueresilienssiraportissa on 9 ulottuvuutta:

  • Arvostuksen osoitus
  • Luottamus
  • Monimuotoisuus
  • Paineen alla toimiminen
  • Päätöksenteko
  • Ratkaisun löytäminen
  • Vain joukkueena onnistumme
  • Viestintä
  • Yhteinen tavoite

 

Kartoituksen tulosten visuaalinen esitystapa tekee tilanteen analyysistä mielekästä ja osuvaa.

Ps. Jos sinulle tuli kysymyksiä, niin olethan yhteydessä meihin?

Ole yhteydessä